Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

WG.III.6220.11.2017

Gogolin, dnia 29 grudnia 2017 r.

WG.III.6220.11.2017

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

Na podstawie art. 85 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm) zawiadamia się o wydaniu na wniosek "SENTREX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kamienna 79, 47-320 Gogolin, z dnia 20.11.2017 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.III.6220.11.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. dla przedsięwzięcia pn. „Zakład produkcji worków papierowych w Gogolinie przy ul. Fabrycznej, na działkach 214/6 i 214/8”, lokalizacja działki nr 214/6, 214/8, obręb 0014 Karłubiec.

Informuje się również, iż w dniu 20.12.2017 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Gogolina nr WG.III.6220.11.2017, w którym odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia i wskazano na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunku dotyczącego ochrony środowiska.

Z treścią ww. decyzji i postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 31), od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.    

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

 • tablicach informacyjnych: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
 • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl
 • na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowościach: Gogolin (obręb Karłubiec), Gogolin (obręb Gogolin 1), Gogolin (obręb Gogolin 2))

(dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).

Metryczka
 • wytworzono:
  04-01-2018
  przez: Waldemar Lis
 • opublikowano:
  04-01-2018 15:08
  przez: Waldemar Lis
 • zmodyfikowano:
  04-01-2018 15:15
  przez: Waldemar Lis
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 1007
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×