Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

 

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 23 sierpnia 2012r.
o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VI kadencji.

Porządek obrad:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;

2) Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zarządzenia wyboru Sołtysa,
 2. ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Gogolin,
 3. udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat
  z dotychczasowym dzierżawcą (działka 285/1 k.m.3, obręb Gogolin 1),
 5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat
  z dotychczasowym dzierżawcą (działki 12/3, 13/3, 15/3 k.m.1, obręb Gogolin 2),
 6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat
  z dotychczasowym dzierżawcą (działka 303 k.m. 4, obręb Gogolin 1),
 7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat
  z dotychczasowym dzierżawcą (działka 303 k.m. 4, obręb Gogolin 1),
 8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat
  z dotychczasowym dzierżawcą (działka 207/4 k.m. 4, obręb Gogolin 2),
 9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą (działka 303 k.m. 4, obręb Gogolin 1),
 10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą (działka 303 k.m. 4, obręb Gogolin 1),
 11. zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 12. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok,
 13. zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

  3) Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Franciszek Holeczek

Metryczka
 • wytworzono:
  21-08-2012
  przez: Tomasz Gajowy
 • opublikowano:
  21-08-2012 09:08
  przez: Tomasz Gajowy
 • zmodyfikowano:
  21-08-2012 10:20
  przez: Tomasz Gajowy
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 2538
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×