Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory 2018

Poniżej link do strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej - Krajowego Biura Wyborczego

KBW_PKW_logo.jpeg

 

Poniżej link do strony internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu

logo_KBW.png

 

Aktualności związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 21 października 2018 r.

 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o możliwości dokonania dodatkowego zgłoszenia list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym w Gogolinie

PDFObwieszczenie o dodatkowym zgłaszaniu list kandydatów.pdf

 

Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Gogolinie

PDFHarmonogram_dyżurów_MKW_Gogolin.pdf

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Gogolinie

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego_zmiana składu MKW.pdf

 

Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Gogolinie

PDFHarmonogram_dyzurow_MKW_Gogolin.pdf

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Gogolinie

PDFSkład Miejskiej Komisji Wyborczej w Gogolinie.pdf

 

Informacje Wojewódzkiej Komisji Wyborczej:

PDFHarmonogram dyżurów Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.pdf

PDFinformacja o składzie i siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.pdf

 

Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w sprawie harmonogramu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych

PDFHarmonogram rejestracji list kandydatów na radnych.pdf

 

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina_siedziby obwodowych komisji wyborczych

PDFObwieszczenie_Burmistrza_siedziby_komisji.pdf

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Gogolinie

PDFPostanowienie_komisarza_powołanie_komisji_Gogolin.pdf

 

Harmonogram dyżurów dotyczących przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych

PDFHarmonogram_przyjmowanie_zgłoszen_OKW.pdf

 

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina w sprawie numerów i granic okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym

PDFObwieszczenie Burmistrza Gogolina_okręgi_granice_numery i liczba radnych.pdf

 

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie numerów i granic okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym

PDFObwieszczenie Starosty Krapkowickiego.pdf

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie numerów i granic okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym

PDFObwieszczenie Marszałka Woj. Opolskiego.pdf

 

Zarządzenie Burmistrza Gogolina w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.116.2018.pdf

 

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie dodatkowego naboru

PDFInformacja sprawie naboru dodatkowego na Urzędnika Wyborczego.pdf

DOCXNabór uzupełniający-WZÓR ZGŁOSZENIA.docx

 

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca Informację o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz o liczbie urzędników wyborczych w każdej gminie na obszarze właściwości Delegatury.

PDFInformacja Dyrektora o urzędnikach wyborczych_zmiana z dn. 27.03.pdf

PDFInformacja Dyrektora o urzędnikach wyborczych_tekst jednolity 27.03.pdf

 

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu z dnia 22 lutego 2018 r. (Tekst jednolity po zmianach w dn. 13 marca 2018 r.) o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz o liczbie urzędników wyborczych w każdej gminie na obszarze właściwości Delegatury

PDFInformacja Dyrektora o urzędnikach wyborczych.pdf

 

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego.

PDFUchwała PKW z 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych.pdf

 

Uchwała XLVII/375/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26.02.2018r. w sprawie podziału gminy Gogolin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

PDFUchwała w sprawie podziału Gminy Gogolin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf


Uchwała XLVII/376/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26.02.2018r. w sprawie podziału Gminy Gogolin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

PDFUchwała w sprawie podziału Gminy Gogolin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf

 

Zarządzenie Nr 11/18 Wojewody Opolskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim

PDFZarządzenie Wojewody Opolskiego_liczba radnych.pdf

 

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu z dnia 22 lutego 2018 r. o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz o liczbie urzędników wyborczych w każdej gminie na obszarze właściwości Delegatury

PDFInformacja o urzędnikach wyborczych.pdf

 

Weszła w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego.

Więcej na stronie:

http://pkw.gov.pl/336_Wydarzenia/1/0/23988_Weszla_w_zycie_nowelizacja_Kodeksu_wyborczego

http://pkw.gov.pl/pliki/1517307863_kodeks_wyborczy_-_2018.pdf

 

Wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie podziału gmin na okręgi wyborcze.

Więcej na stronie:

http://pkw.gov.pl/336_Wydarzenia/1/0/24125_Wytyczne_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_w_sprawie_podzialu_gmin_na_okregi_wyborcze

Metryczka
 • wytworzono:
  12-02-2018
  przez: Arnold Joszko
 • opublikowano:
  12-02-2018 14:31
  przez: Arnold Joszko
 • zmodyfikowano:
  18-09-2018 13:17
  przez: Arnold Joszko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 3659
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×