Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na wybór podmiotu na realizację  w 2018 roku programu zdrowotnego pn. „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w Gminie Gogolin na lata 2015-2020”.

 

Burmistrz Gogolina

informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na wybór podmiotu na realizację w 2018 roku programu zdrowotnego pn. „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w Gminie Gogolin na lata 2015-2020” w dniu 16 lutego 2018 r. komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Gogolina Nr Or.I.0050.23.2018 z dnia 7 lutego 2018 r. dokonała oceny i postanowiła przyjąć ofertę złożoną przez:

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie, 47-320 Gogolin, ul. Szkolna 2.

Była to jedyna oferta, która wpłynęła na otwarty konkurs ofert.

Komisja proponuje wysokość dotacji w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych) z przeznaczeniem na realizację zadania złożonego w ofercie.

 

Z up. BURMISTRZA

Krzysztof Długosz

ZASTĘPCA BURMISTRZA

PDFWyniki_program wczesnego wykrywania wad wzroku i słuchu.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  27-02-2018
  przez: Arnold Joszko
 • opublikowano:
  27-02-2018 14:19
  przez: Arnold Joszko
 • zmodyfikowano:
  05-03-2018 07:33
  przez: Arnold Joszko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 1417
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×