Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu wokół stawu na miejsce spotkań wiejskich w Obrowcu

Gogolin, dnia 27.08.2012r.

WG.I.271.9.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, tel. 077/4076800, fax. 077/4666247

 

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na: zagospodarowanie terenu wokół stawu na miejsce spotkań wiejskich w Obrowcu

wybrano ofertę złożoną przez ANBUD – Krapkowice Sp. z o.o. 47-300 Krapkowice ul. Basztowa 10  z ceną ofertową 438 123,92 zł ( z podatkiem VAT). ( cena oferty po poprawieniu omyłki przez Zamawiającego na podstawie art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy j.w. )

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy: 

Numer oferty

Nazwa  i adres wykonawcy

Kryterium oceny oferty  - „cena oferty”

Ilość punktów

1

KULPOK Firma Remontowo-Budowlana Grzegorz Kulpok

47-330 Krępna ul. Leśna 8

 

Oferta

odrzucona

2

EKO-PROBUD  Bartosz Szczepanek

47-320 Gogolin ul. Rolna 1

 

70,43

3

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane

MAR-BUD  47-224 Kędzierzyn-Koźle ul. Koszykowa 15c/12

 

Wykonawca wykluczony z postępowania

4

T.K.EKO-BUD Sp. z o.o.

47-303 Krapkowice ul. Cegielniana 31

 

80,24

5

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ULBUD Urszula Sumisławska

46-282 Lasowice Wielkie 53

 

61,08

6

 

ANBUD – Krapkowice Sp. z o.o.

47-300 Krapkowice ul. Basztowa 10

 

100

 

 

Podpisał:

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Długosz

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-08-2012
  przez: Ryszard Jagodziński
 • opublikowano:
  27-08-2012 15:16
  przez: Ryszard Jagodziński
 • zmodyfikowano:
  27-08-2012 15:19
  przez: Ryszard Jagodziński
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 3062
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×