Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o złożonej ofercie

Oferta złożona na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 480).
Tytuł zadania publicznego: „Aktywny Senior”.

W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres urzad@gogolin.pl lub przekazując bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin.

Załącznik:

Oferta „Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gogolinie” ul. Krapkowicka 2, 47-320 Gogolin - PDFOferta - Aktywny Senior.pdf