Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

WG.III.6220.7.2018

Gogolin, dnia 14 września 2018 r.

WG.III.6220.7.2018

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

Burmistrz Gogolina, zgodnie z art. 38 ust. 1, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 14.09.2018 r. decyzji nr WG.III.6220.7.2018 o umorzeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 423/3 (obręb 0009) w miejscowości Zakrzów, Gmina Gogolin” (proj. Zakrzów I), z wniosku złożonego w dniu 27.04.2018 r. przez Panią Izę Michałek – pełnomocnika Elektrownia PV 12 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 31), od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

 • tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
 • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
 • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Gogolin (obręb Gogolin 1, obręb Strzebniów), Zakrzów (obręb Zakrzów), Dąbrówka (obręb Dąbrówka))

(dane o wydanej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).

Metryczka
 • wytworzono:
  19-09-2018
  przez: Waldemar Lis
 • opublikowano:
  19-09-2018 10:45
  przez: Waldemar Lis
 • zmodyfikowano:
  19-09-2018 10:46
  przez: Waldemar Lis
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 519
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×