Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Choruli

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GOGOLINA
z dnia 07 stycznia 2018 r.

Na podstawie § 8 statutu sołectwa Chorula (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 11 maja 2004 r. Nr 30, poz. 951) w związku z uchwałą Nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących zarządów dzielnic i zarządów dzielnic, zwołuje się na dzień 15 stycznia 2019 r. (wtorek) zebranie wiejskie. Zebranie odbędzie się o godz. 18.00
w Centrum Aktywacji Wiejskiej w Choruli, ul. Opolska 66.

Porządek zebrania:
1) wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta;
2) złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za całą kadencję;
3) przedstawienie przez Sołtysa informacji o aktualnym stanie środków na funduszu sołeckim;
4) wybór Komisji Skrutacyjnej;
5) wybór Sołtysa;
6) wybór Rady Sołeckiej i Przewodniczącego Rady Sołeckiej;
7) wolne wnioski i zapytania.

 

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala