Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR Or.I.0050.13.2019

BURMISTRZA GOGOLINA

z dnia 16 stycznia 2019 r.

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

 

Na  podstawie art. 154 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  określone w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych określone w Załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji oraz dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych w Gminie Gogolin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.       

Burmistrz Gogolina

   Joachim Wojtala

PDFZarządzenia Burmistrza w sprawie terminów rekrutacji.pdf

PDFZałącznik nr 1_do przedszkola.pdf

PDFZałącznik nr 2_do szkoły.pdf

PDFUchwała Nr XXXI_269_2017 w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gogolin.pdf

 

https://nabor.pcss.pl/gogolin/przedszkole

Metryczka
 • wytworzono:
  18-01-2019
  przez: Arnold Joszko
 • opublikowano:
  18-01-2019 11:41
  przez: Arnold Joszko
 • zmodyfikowano:
  25-10-2019 09:02
  przez: Arnold Joszko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 2307
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×