Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XVII Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 29 marca 2019r. (tj. piątek) o godz. 10:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XVII  Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie – ostatnie Posiedzenie I kadencji.

Porządek Posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przedstawienie przez Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów sprawozdania z działalności w okresie między posiedzeniowym.
 4. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie Honorowej Odznaki „Zasłużony dla Gogolina” dla śp. Augustyna Brüll.
 5. Wolne wnioski, sprawy bieżące, zapytania.
 6. Zakończenie obrad ostatniego posiedzenia GRS I Kadencji.

Załącznik:

PDFZwiadomienie o XVII Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  19-03-2019
  przez: Arnold Joszko
 • opublikowano:
  19-03-2019 08:23
  przez: Arnold Joszko
 • zmodyfikowano:
  29-03-2019 13:55
  przez: Arnold Joszko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 735
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl