Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie o wyborach do Gminnej Rady Seniorów II kadencji

ZARZĄDZENIE  Nr Or I.0050.58.2019

BURMISTRZA GOGOLINA

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie II kadencji na kadencję 2019-2023

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie stanowiącego załącznik do uchwały  Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie oraz nadania jej Statutu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015r., poz.255) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie zwanej dalej Radą do dnia 9 maja 2019 r.

§ 2. Kalendarz Wyborczy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Obwieszczenie o upoważnionych do zgłaszania kandydatów  oraz ilości zgłaszanych kandydatów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.  Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Gogolina, Joachim Wojtala

 

PDFInformacja o uprawnionych do zgłaszania kandydatów, ilości zgłaszanych kandydatów oraz sposobie wybierania.pdf

PDFKalendarz wyborczy.pdf

PDFKarta zgloszenia kandydata.pdf

PDFOświadczenie kandydata na członka Gminnej Rady Seniorów o wyrażenie zgody na kandydowanie.pdf

PDFZarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie II kadencji (2019-2023).pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-03-2019
  przez: Arnold Joszko
 • opublikowano:
  29-03-2019 13:50
  przez: Arnold Joszko
 • zmodyfikowano:
  08-05-2019 08:42
  przez: Arnold Joszko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 651
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×