Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Zawiadomienie

 

        Informuje się mieszkańców Gminy Gogolin, iż w dniu 9 stycznia 2013r.  godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Tematem posiedzenia Komisji będzie:

- ustalenie planu pracy na 2013 rok.

 

                                                                      Przewodniczący Komisji

                                                                            /-/ Zbigniew Kawa