Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 26 czerwca 2019r. (środa) o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się X Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;                  
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. informacja z działań zmierzających do zabezpieczenia czasu wolnego dla dzieci w czasie
  wakacji letnich;
 8. informacja z działalności Zespołu Rekreacyjno - Sportowego w Gogolinie za 2018 rok;
 9. informacja o stanie gospodarki odpadami w Gminie Gogolin w 2018 roku;
 10. Raport o stanie gminy Gogolin za rok 2018 –rozpatrzenie i debata;
 11. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gogolina,
 2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2018 rok,
 3. udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gogolin
  za 2018 rok,
 4. zatwierdzenia sprawozdania z planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie
  za rok 2018,
 5. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Gogolinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Gogolinie,
 6. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski,
 7. powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023,
 8. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok;

12) wolne wnioski i informacje;

13) zakończenie obrad sesji.

                                                                                     Przewodniczący
                                                                                     Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                  /-/ Piotr Czok

PDFProjekt uchwały X_a_2019.pdf
PDFProjekt uchwały X_b_2019.pdf
PDFProjekt uchwały X_c_2019.pdf
PDFProjekt uchwały X_d_2019.pdf
PDFProjekt uchwały X_e_2019.pdf
PDFProjekt uchwały X_f_2019.pdf
PDFProjekt uchwały X_g_2019.pdf
PDFProjekt uchwały X_h_2019.pdf
PDFRaport o stanie Gminy Gogolin za rok 2018.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  11-06-2019
  przez: Weronika Biela
 • opublikowano:
  11-06-2019 14:27
  przez: Weronika Biela
 • zmodyfikowano:
  11-06-2019 14:41
  przez: Weronika Biela
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 244
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×