Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 roku zadań publicznych gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin, przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 15 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450, 650, 723 i 1365) Burmistrz Gogolina informuje, że w postępowaniu dotyczącym zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na terenie gminy Gogolin w 2019 r., w trybie wyboru oferty przeprowadzonym w dniu 14.06.2019 r., Komisja postanowiła przyjąć ofertę złożoną przez:

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż Serce Innym”, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 2 na wykonanie zadania, które będzie obejmowało:

1) udzielanie pomocy rzeczowej mieszkańcom gminy Gogolin znajdującym się w trudnej sytuacji losowej poprzez sfinansowanie: żywności, opału, podręczników szkolnych, leków i sprzętu medycznego;

2) rehabilitację leczniczą;

3) organizację imprez integracyjnych i charytatywnych.

Na realizację zadania udzielono dotacji w kwocie 10.000,00 zł.

 

 

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

 

                                                                             

 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-06-2019
  przez: Arnold Joszko
 • opublikowano:
  17-06-2019 14:44
  przez: Arnold Joszko
 • zmodyfikowano:
  01-07-2019 07:42
  przez: Arnold Joszko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 318
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×