Przejdź do treści strony WCAG

GL.ZUZ.3.421.71.2019.MB

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr GL.ZUZ.3.421.71.2019.MB z dnia 11 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek KPW Gogolin Sp. z  o.o. w sprawie wygaszenia części pozwolenia wodnoprawnego oraz udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z utworów triasowych za pomocą istniejących studni głębinowych nr 2 i 8, obręb Górażdże.

PDFGL.ZUZ.3.421.71.2019.MB.pdf