Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

BURMISTRZ GOGOLINA

OGŁASZA

1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej     w Gogolinie  przy ul. Dębowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 939/9 z mapy 3 obrębu Gogolin 1 o pow. 0,0855 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00022659/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 65 000,00 zł.*   Wadium – 6 500,00 zł.    

2. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej     w Gogolinie  przy ul. Dębowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 939/10 z mapy 3 obrębu Gogolin 1 o pow. 0,0938 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00022659/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 71 500,00 zł.*   Wadium – 7 150,00 zł.  

3. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej     w Gogolinie  przy ul. Dębowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 939/16 z mapy 3 obrębu Gogolin 1 o pow. 0,0907 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00022659/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 69 000,00 zł.*   Wadium – 6 900,00 zł.  

4. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej    w Gogolinie  przy ul. Dębowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 939/19 z mapy 3 obrębu Gogolin 1 o pow. 0,0910 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00022659/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 69 200,00 zł.*   Wadium – 6 920,00 zł.  

5. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej    w Gogolinie  przy ul. Dębowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 939/20 z mapy 3 obrębu Gogolin 1 o pow. 0,0952 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00022659/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 72 400,00 zł.*   Wadium – 7 240,00 zł.  

6. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej    w Gogolinie  przy ul. Dębowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 936/15 z mapy 3 obrębu Gogolin 1 - KW OP1S/00023921/7 oraz działka  Nr 937/15 z mapy 3 obrębu     Gogolin 1 - KW OP1S/00058798/9 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,1076 ha.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 81 800,00 zł.*  Wadium – 8 180,00 zł.

7. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej    w Gogolinie  przy ul. Dębowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 936/16 z mapy 3 obrębu Gogolin 1 - KW OP1S/00023921/7 oraz działka  Nr 937/16 z mapy 3 obrębu     Gogolin 1 - KW OP1S/00058798/9 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,1066 ha.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 81 000,00 zł.*  Wadium – 8 100,00 zł.

8. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej    w Gogolinie  przy ul. Dębowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 936/17 z mapy 3 obrębu Gogolin 1 - KW OP1S/00023921/7 oraz działka  Nr 937/17 z mapy 3 obrębu     Gogolin 1 - KW OP1S/00058798/9 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,1057 ha.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 80 300,00 zł.*  Wadium – 8 030,00 zł.

9. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej    w Gogolinie  przy ul. Dębowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 939/35 z mapy 3 obrębu Gogolin 1 o pow. 0,0978 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00022659/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 88 000,00 zł.*   Wadium – 8 800,00 zł.  

10. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie  przy ul. Bagiennej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 1050 z mapy 10 obrębu Karłubiec o pow. 0,0434 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00024406/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 22 000,00 zł.*   Wadium – 2 200,00 zł.  

11. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie przy ul Spokojnej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki Nr 249/1, 249/2 i 249/3 z mapy 3 obrębu Gogolin 1, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00045722/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,0872 ha. Ze względu na brak drogi dojazdowej do nieruchomości, do przetargu mogą przystąpić właściciele działek sąsiednich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 49 900,00 zł.*   Wadium – 4 990,00 zł.  

*Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu powiększoną o podatek VAT w wysokości 23%. 

Przetargi odbędą się w dniu 9 września 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie ul. Krapkowicka 6 (sala posiedzeń).

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające zdolność do dokonywania czynności prawnych oraz potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Gogolinie w BS Gogolin Nr 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001 w terminie do dnia  4 września 2019 r.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, a zaliczone na poczet ceny nabycia - jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra. 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

Należność za zakupioną w przetargu nieruchomość należy uregulować przed podpisaniem umowy notarialnej. Koszty notarialne pokrywa kupujący.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie, oraz opublikowane na stronach internetowych www.gogolin.pl, w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej – BIP i w Nowinach Krapkowickich.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Mieniem Gminnym Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pokój 29, tel. 077 4076829.

                                                                                        

                                                                                                               Burmistrz Gogolina

                                                                                                                  Joachim Wojtala