Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory do Sejmu i Senatu 2019

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/

 

 

Aktualności dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

PDFPostanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.pdf

DOCXObwieszczenie o okręgach wyborczych-wyciąg.docx

DOCZałącznik do Uchwały PKW nr 79-2019 w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych.doc

DOCZgłoszenie kandydata na członka OKW.doc

 

DOCXWniosek o głosowanie przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.docx

PDFWniosek o głosowanie przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP-1.pdf

DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.doc

DOCXZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.docx

PDFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP-2.pdf
 

Zarządzenie Nr Or.I.0050.134.2019

Burmistrza Gogolina

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r, poz. 684) w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 06 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1506) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznacza się na obszarze Gminy Gogolin miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

 1. Chorula – ul. Opolska (tablica między murem cmentarza a przystankiem);
 2. Dąbrówka – ul. Szkolna (tablica obok kapliczki);
 3. Górażdże – ul. Główna (słup ogłoszeniowy naprzeciw ZOL);
 4. Kamionek – Plac Stawowy (skwer od ul. Szkolnej);
 5. Kamień Śląski – ul. Adama Mickiewicza (słup ogłoszeniowy obok kompleksu sportowo-rekreacyjnego ZR-S);
 6. Obrowiec – ul. Krapkowicka (słup ogłoszeniowy obok kościoła);
 7. Zakrzów – ul. Stawowa (tablica od ul. Mickiewicza);
 8. Gogolin:
 • - ul. Wygoda (słup ogłoszeniowy na początku ulicy naprzeciw przystanku PKS),
 • - skrzyżowanie ul. Strzeleckiej i ul. Kozielskiej (słup ogłoszeniowy),
 • - skrzyżowanie ul. Krapkowickiej i ul. Wyzwolenia (słup ogłoszeniowy),
 • - ul. Kamienna (w środku ulicy - tablica drewniana).

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.134.2019 Burmistrza Gogolina z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych.pdf
 

DOCWniosek o dopisanie do spisu wyborców.doc
 

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w glosowaniu w obwodach glosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

 

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Metryczka
 • wytworzono:
  12-08-2019
  przez: Adrian Lipka
 • opublikowano:
  12-08-2019 10:28
  przez: Adrian Lipka
 • zmodyfikowano:
  20-08-2019 10:32
  przez: Arnold Joszko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 141
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×