Przejdź do treści strony WCAG

Rejestr zmian stron

 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozłożono spłatę na raty
  Data modyfikacji: 26-05-2020 14:35
 2. Zarządzenia Burmistrza - 2020
  Data modyfikacji: 26-05-2020 14:32
 3. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gogolin za 2019 r. zgodnie z art. 37 ust.1 pkt 2 lit. a, b, c, d, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  Data modyfikacji: 26-05-2020 14:22
 4. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski – część 2
  Data modyfikacji: 26-05-2020 14:11
 5. Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Data modyfikacji: 26-05-2020 12:02
 6. Petycje do Burmistrza Gogolina 2019
  Data modyfikacji: 26-05-2020 09:50
 7. Zarządzenia Burmistrza - 2019
  Data modyfikacji: 26-05-2020 09:22
 8. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadającej osobowości prawnej którym udzielono pomocy publicznej w 2019 r
  Data modyfikacji: 25-05-2020 15:45
 9. Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa wraz z rozbudową drogi gminnej, ulicy Dębowej i ulicy Krótkiej w Gogolinie" - nr postępowania WG.I.271.3.2020
  Data modyfikacji: 21-05-2020 13:48
 10. W związku z realizacją projektu pn. Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności Gminy Gogolin dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
  Data modyfikacji: 21-05-2020 12:14