Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o złożonej ofercie

Informacja o ofercie złożonej przez Miejski Klub Sportowy w Gogolinie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz.U. z 2019 r. poz. 688 t.j.

Tytuł zadania publicznego: „Zakup sprzętu sportowego”.

W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres lub przekazując bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin.

 

Załączniki:

PDFOferta Miejski Klub Sportowy w Gogolinie.pdf