Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Gogolin na 2020 rok.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej na 2020 r. skierowanym do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570).

Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Gogolin na 2020 rok.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań:

 1. Prowadzenie szkolenia sportowego w środowisku miejskim i wiejskim.
 2. Organizacja i udział w zawodach sportowych i rekreacyjnych na terenie kraju.

PDFOgłoszenie_otwarty konkurs ofert_kultura fizyczna 2020 rok.pdf
RTFWzór oferty.RTF
RTFWzór sprawozdania.RTF
PDFZarządzenie_otwarty konkurs ofert_kultura fizyczna 2020 rok.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-11-2019
  przez: Robert Smiatek
 • opublikowano:
  28-11-2019 15:10
  przez: Robert Smiatek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 346
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl