Przejdź do treści strony WCAG

Wybory Prezydenckie 2020

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

 

Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

PDFPostanowienie KW w Opolu III w sprawie powołania OKW dla Gminy Gogolin.pdf
 

 

PDFObwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta.pdf
 

Informacje Komisarzy Wyborczych w Opolu o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze oraz o losowaniach składów komisji w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

 PDFObwieszczenie o obwodach.pdf

Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej https://wybory.gov.pl/prezydent2020/

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-uplywie-terminow-zwiazanych-z-uprawnieniami-wyborcow-niepelnosprawnych-w-wyborach-prezy

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-w-k

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-za-

Dnia 5 lutego br. (środa) w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Załącznikiem do tego aktu jest kalendarz wyborczy, który określa terminy dokonywania przez odpowiednie podmioty czynności wyborczych. Ogłoszenie postanowienia Marszałka Sejmu RP oznacza rozpoczęcie kampanii wyborczej.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w niedzielę 10 maja 2020 r.

Ogłoszenie postanowienia Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oznacza w praktyce rozpoczęcie kampanii wyborczej, która potrwa do 8 maja br. do godz. 24:00.

PDFPostanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.pdf
DOCWniosek o dopisanie do spisu wyborców.doc
RTFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.RTF
DOCWniosek o udostępnienie spisu wyborców.doc
DOCWniosek o wpisanie do rejestru wyborców (edytowalny).doc
DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.doc

PDFZarządzenie w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf

DOCZgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej.doc

DOCZałącznik nr 1 Zgłoszenie do OKW.doc - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Dyżury stacjonarne zostały odwołane.
Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych od pełnomocników wyborczych oraz osób indywidualnych przyjmowane są pocztą tradycyjną i mailową do 10 kwietnia 2020 r.: 
- Małgorzata Meisner - Urzędnik wyborczy Gminy Gogolin - tel. 77 44 66 840; tel. kom. 501 482 264; e-mail: ,
- Urszula Piosek - Pełnomocnik wyborczy Gminy Gogolin - tel. 77 40 76 804; e-mail: .

Stanowisko PKW z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

PDFWyjaśnienie dotyczące przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych.pdf