Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury

ZARZĄDZENIE Nr Or.I.0050.29.2020

Burmistrza Gogolina

z dnia 18 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury

Na podstawie art. 31, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 i 1570)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 13.01.2020r. na realizację zadań publicznych gminy w zakresie kultury, zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.29.2020 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.pdf.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  18-02-2020
  przez: Robert Smiatek
 • opublikowano:
  19-02-2020 08:26
  przez: Robert Smiatek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 194
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl