Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie: Promocji ochrony zdrowia

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie: Promocji  ochrony zdrowia

 Na podstawie  art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz  Uchwały Nr XVII/149/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  rok 2020.

Burmistrz Gogolina

informuje, że w postępowaniu  dotyczącym zlecenia na realizację zadań publicznych Gminy Gogolin w zakresie  promocji i ochrony zdrowia na terenie gminy Gogolin w 2020 r., w trybie wyboru oferty  przeprowadzonej w dniu  19 lutego 2020 r., Komisja postanowiła:

 1. przyjąć  ofertę  Caritas  Diecezji  Opolskiej  z  siedzibą  45-010 Opole, ul. Szpitalna 5a na

wykonanie  zadania, które będzie obejmowało: pielęgnację w środowisku zamieszkania osób chorych, samotnych, niepełnosprawnych starszych,

      2)   ustaliła wysokość dotacji w kwocie 85.000,00zł., która jest przeznaczona na realizację

             zadania zawartego w ofercie.

Placówką uprawnioną do bezpośredniego wykonywania powyższego zadania jest:    

Stacja Opieki Caritas w Gogolinie, 47-320 Gogolin,  ul. Szkolna 2.

 

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

PDFWyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy.pdf
 

                                                                      

Metryczka
 • wytworzono:
  19-02-2020
  przez: Adrian Lipka
 • opublikowano:
  19-02-2020 13:48
  przez: Adrian Lipka
 • zmodyfikowano:
  19-02-2020 13:48
  przez: Adrian Lipka
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 201
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl