Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę wraz z montażem wyposażenia Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie

 Gogolin, dnia    02.04.2013r.

 

WG.I.271.2.2013

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, tel. 077/4076800, fax. 077/4666247

 

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa wraz z montażem wyposażenia Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie

wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „DOM”

 Jolanta Domańska Tadeusz Domański Spółka Jawna 45-372 Opole ul. Kośnego 64/2

z ceną ofertową 339 340,42 zł ( z podatkiem VAT).

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:

 

 

Numer oferty

Nazwa  i adres wykonawcy

Kryterium oceny oferty  - „cena oferty”

Ilość punktów

1

Vivenge Sp z o.o.

ul. Warszawska 73, 08-110 Siedlce

 

91,96

2

ZPH  LUMAR  Jacek Ogórkiewicz

ul. Wierzbowa 3, 85-374 Bydgoszcz

 

93,21

3

Boltimor Group Sp. z o.o.

ul. Poznańska 25, 63-005 Kleszczewo

 

59,27

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „DOM”

Jolanta Domańska Tadeusz Domański  Sp.J.

ul. Kośnego 64/2, 45-372 Opole

 

100

5

SIGMA Sp. z o.o.

ul. Niemodlińska 87, 45-864 Opole

 

92,51

 

 

Podpisał:

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Długosz

 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-04-2013
  przez: Ryszard Jagodziński
 • opublikowano:
  02-04-2013 08:18
  przez: Ryszard Jagodziński
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 3503
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×