Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę wraz z montażem nagłośnienia i oświetlenia Gminnego Centrum kultury w Gogolinie

 Gogolin, dnia  02.04.2013r.

WG.I.271.3.2013

                       Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, tel. 077/4076800, fax. 077/4666247

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa wraz z montażem oświetlenia i nagłośnienia Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie

wybrano ofertę złożoną przez BESCO Leszek Wyrwas 45-265 Opole ul. Bytnara Rudego 21d/501                             

                                             z ceną ofertową 457 895,79 zł ( z podatkiem VAT).

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy: 

 

Numer oferty

Nazwa  i adres wykonawcy

Kryterium oceny oferty  - „cena oferty”

Ilość punktów

1

M.Ostrowski Sp.J.

50-541 Wrocław Al. Armii Krajowej 5

87,94

2

BESCO Leszek Wyrwas

45-265 Opole ul. Bytnara Rudego 21d/501

100

3

RAGTIME Sp. J.

45-068 Opole ul. 1 Maja 19 oficyna

Oferta

odrzucona

 

Podpisał:

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Długosz

Metryczka
 • wytworzono:
  02-04-2013
  przez: Ryszard Jagodziński
 • opublikowano:
  02-04-2013 11:21
  przez: Ryszard Jagodziński
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 2569
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×