Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

 

Zawiadomienie

 

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 04 lipca 2013r.
o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VI kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;

      2.  rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

           a) zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury,

           b) wniosku o pokrycie kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Policji,

           c) trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

              i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania

             zleconych zadań,

           d)  zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego; 

       3.  zakończenie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                             /-/ Franciszek Holeczek

Metryczka
 • wytworzono:
  01-07-2013
  przez: Justyna Depta
 • opublikowano:
  01-07-2013 15:28
  przez: Justyna Depta
 • zmodyfikowano:
  01-07-2013 15:37
  przez: Justyna Depta
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 2914
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×