Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Gogolin, 13.09.2013r.

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Gogolina


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

        Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiadamia się, że w dniu 13.09.2013r. na wniosek TAURON DYSTRYBUCJA SA O/OPOLE REJON DYSTRYBUCJI WSCHÓD, zostało wszczęte postępowanie, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na wymianie linii kablowej 15kV relacji Zakrzów-Jasiona – ułożenie kabla 15kV w ziemi wzdłuż dróg gminnych na głębokość 0,9m, na działkach nr ewid. 50/10 oraz 127/2 k.m. 2 obręb Zakrzów.

        W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłaszanych żądań.

         Z uprawnień można skorzystać w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6,
47-320 Gogolin (pokój nr 29), w godzinach urzędowania.

 

 

                                                                                                          Burmistrz Gogolina

                                                                                                            Joachim Wojtala


 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-09-2013
  przez: Tomasz Gajowy
 • opublikowano:
  13-09-2013 12:22
  przez: Tomasz Gajowy
 • zmodyfikowano:
  13-09-2013 12:27
  przez: Tomasz Gajowy
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 2436
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×