Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydanym postanowieniu nakładającym na firmę sentrex wykonania raportu oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku o część produkcyjną i magazynową

WG.VI.6220.11.2013                                                                                                                                                                                   Gogolin , dnia 06-11-2013

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz.1235) podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin,ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 zostało zamieszczone postanowienie Burmistrza Gogolina Nr WG.VI.6220.11.2013 z dnia 06.11.2013r. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego budynku o część produkcyjną
i magazynową
” lokalizacja przedsięwzięcia działka nr ew. 214/2, 214/1, k.m. 3, obręb 0014 Karłubiec, miejscowość Gogolin.

 

Wnioskodawca: „SENTREX” Sp. z o.o. ul. Kamienna 79, 47-320 Gogolin

 

 

(niniejszą informację umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie
BIP-
www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Gogolin).

 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-11-2013
  przez: Radosław Delinowski
 • opublikowano:
  06-11-2013 13:23
  przez: Radosław Delinowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 3685
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl