Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego dla potrzeb ZRS w Gogolinie w 2012r.

ZR-S.341.1.2012                                                                              Gogolin, dnia 17.02.2012r.

 

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie, 47-320 Gogolin Al. Przyjaciół Dübendorf 1, tel. 077/4076930, fax. 077/4076931

 

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie w 2012r.

 wybrano ofertę złożoną przez:

 

firmę OLEUM Sp. Z o.o.

ul. Filasiewicza 4

43-400 Cieszyn

z cena ofertową: 84 200,00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu.

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium oceny oferty  - „cena oferty”

Ilość punktów

1.

OLEUM Sp. Z o.o.

ul. Filasiewicza 4

43-400 Cieszyn

100 pkt

2.

GAZ PETROL sp. zo.o.

Ul. 1 Maja 90

55-080 Kąty Wrocławskie

97 pkt

 

 

Podpisał:

Jerzy Kłeczek

Dyrektor ZR-S                                                          

 

Metryczka
  • opublikowano:
    17-02-2012 15:17
    przez:
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×