Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasada Fachowości

 

Zadanie 5.1  Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie.

Zarządzeniem Burmistrza Gogolina powołano komisję , która opracowała regulamin naboru

pracowników. Wprowadzono regulamin naboru  do Urzędu Miejskiego w Gogolinie, oraz uregulowano sposób awansowania – rekrutacji wewnętrznej  zarządzeniami Burmistrza .

Informację o wprowadzeniu regulaminu naboru umieszczono w lokalnej prasie. Regulamin naboru umieszczono w BIP i na tablicy ogłoszeń w urzędzie oraz na tablicach ogłoszeń na terenie gminy. Zatrudnianie pracowników obsługi uregulowano zarządzeniem Burmistrza.

 

Zadanie 5.5 Obowiązkowe szkolenia proceduralne po wyborach oraz tematyczne szkolenia dla rady przynajmniej raz w roku.

Poinformowano radnych celach i zamierzeniach szkoleń, opracowano ankiety dla radnych aby określili tematy szkoleń, częstotliwość, miejsce i czas.

Radni na sesji w dniu  29.11.2005 r. wprowadzili uchwałą Nr  XL/286/2005 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia statutu. W statucie wprowadzono zapis o szkoleniu proceduralnym radnych po wyborach oraz szkoleniach tematycznych co najmniej raz w roku.

 

 

Aktualne załączniki/zdjęcia:

PDFRegulamin naboru.pdf
PDFZarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu naboru
PDFZarządzenie w sprawie zatrudniania pracowników obsługi
PDFZarządzenie w sprawie powołania zespołu do opracowania procedur rekrutacji
PDFZarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu naboru pracowników
PDFZarządzenie w sprawie rekrutacji wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-11-2005
  przez: Arnold Joszko
 • opublikowano:
  30-11-2005 14:56
  przez:
 • zmodyfikowano:
  06-11-2012 15:05
  przez: Tomasz Gajowy
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 10799
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl