Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska

Dostępne Karty usług

 

Aktualne załączniki/zdjęcia:
DOCZEZWOLENIE NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ
DOCPRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO
DOCZAŚWIADCZENIE O POSIADANIU GOSPODARSTWA ROLNEGO
DOCDECYZJA O ROZGRANICZENIU NIERUCHOMOŚCI
DOCDZIERŻAWA GRUNTÓW GMINNYCH
DOCPRZYJMOWANIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH USUNIĘCIA DRZEW I KRZEWÓW
DOCPRZYJMOWANIE WNIOSKÓW I WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
DOCPRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ INSTALACJI Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA, MOGĄCE NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W PRZYPADKU ZWYKŁEGO KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NIE BĘDĄCE PRZEDSIĘBIORCAMI
DOCDODATEK MIESZKANIOWY
DOCSPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO
DOCSPRZEDAŻ DZIAŁEK BUDOWLANYCH W DRODZE PRZETARGU
DOCNUMERACJA NIERUCHOMOŚCI
DOCUSTALENIE OPŁAT PLANISTYCZNYCH
DOCWNIOSKI O SPORZĄDZENIE LUB ZMIANĘ PLANU MIEJSCOWEGO
DOCZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DOCWYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DOCDECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DOCUZGODNIENIE LOKALIZACJI OBIEKTU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM
DOCZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Metryczka
 • wytworzono:
  22-11-2005
  przez: Arnold Joszko
 • opublikowano:
  22-11-2005 13:40
  przez:
 • zmodyfikowano:
  03-12-2013 08:47
  przez: Krzysztof Reinert
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 5308
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×