Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Publicznie dostępny wykaz zawierający informacje o środowisku i jego ochronie

Burmistrz Gogolina, na podstawie art. 22 ust. 1, zgodnie z  art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. Nr 186, poz. 1249) prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w formie kart informacyjnych, publikowany jest za pomocą:

 

- aplikacji Ekoportal - Wykaz, udostępnianej przez Ministerstwo Środowiska  

>>> Przejdź do wyszukiwarki kart informacyjnych > Ekoportal -Wykaz

 

- platformie elektronicznej (SIOS) Systemu Informacji o Środowisku  

>>> Przejdź do wyszukiwarki kart informacyjnych > SIOS

Metryczka
 • wytworzono:
  07-02-2008
  przez: Radosław Delinowski
 • opublikowano:
  07-02-2008 09:13
  przez:
 • zmodyfikowano:
  20-12-2016 15:20
  przez: Waldemar Lis
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 13584
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl