Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje w sprawie zmiany gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015

 

KONSULTACJE
w sprawie zmiany GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY GOGOLIN NA LATA 2011-2015 
 
W związku z obowiązkiem jakie nakłada na samorządy ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie art.41ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U . Nr 147, poz. 1231 z 2002 r. z późn. zm.), Burmistrz Gogolina przedstawia do konsultacji: projekt zmiany GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY GOGOLIN NA LATA 2011-2015 w zakresie dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Gogolin na 2012 rok.
 
Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać na załączonym formularzu w terminie do 06 lutego 2012 r.
- w wersji papierowej do Urzędu Miejskiego w Gogolinie, parter, pokój nr 6,
- lub w wersji elektronicznej na adres:  .
 
 
Formularz konsultacji 
                     projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia  GMINNEJ  STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW        SPOŁECZNYCH GMINY GOGOLIN NA LATA 2011-2015
 
 
Lp.
Uwagi do projektu Programu
 
Uzasadnienie
 
Obecny zapis Programu
Proponowane brzmienie zapisu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opinia o programie z uzasadnieniem :
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
 

 

Nazwa i adres organizacji pozarządowej oraz imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
                                                                                                                                     .........................................................................
 
Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie :
-         zgłoszone anonimowo
-         zgłoszone po dniu 06.02.2012 r. po godz. 15.30
 
Formularz może być złożony:
- w wersji papierowej Urząd Miejski w Gogolinie, parter  pok. Nr 6.
- lub w wersji elektronicznej na adres  .
 
Aktualne załączniki/zdjęcia:
Metryczka
 • wytworzono:
  04-04-2012
  przez: Arnold Joszko
 • opublikowano:
  04-04-2012 10:15
  przez: Arnold Joszko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 4398
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×