Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji polegającej na remoncie stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej w Gogolinie przy ul. Kościelnej

Gogolin , dnia 23-02-2007 WG.VI-7610-2/2007 BURMISTRZ GOGOLINA Podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony wniosek przez Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ – SYSTEM Sp. z o.o. Oddział w Świerklanach , 44-266 Świerklany, ul. Wodzisławska 54 w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na: remoncie stacji redukcyjno – pomiarowej I i II stopnia Gogolin ul. Kościelna o przepustowości Q = 1600 Nm3/h. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr664, obręb 0010-Gogolin 1, jednostka ewidencyjna 160501-4 Gogolin – Miasto przy ul. Kościelnej w Gogolinie. Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu. Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30.
Metryczka
  • opublikowano:
    23-02-2007 12:00
    przez:
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×