Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wewnątrzzakładowej stacji paliw Wydział Kolejowy, Górażdże Cement S.A.

Gogolin , dnia 27-06-2007

WG.VI-7610-11/2007

 

 

 

BURMISTRZ  GOGOLINA

INFORMUJE

 

 

               Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym
w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin,ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony wniosek: przez  Górażdże Cement S.A. Chorula, ul. Cementowa 1, 45-076 Opole w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na:

  • Budowie nowej wewnątrzzakładowej stacji paliw płynnych w miejscu istniejącej na działce nr 76/25, Górażdże Cement S.A. w Choruli przy ul. Cementowej 1. „Transport Kolejowy”.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Cementowni Górażdże
w miejscowości Chorula na działkach nr 76/25, k.m.2, obręb 0001- Chorula, jednostka ewidencyjna 160501_5, Gogolin – Obszar Wiejski, miejscowość Chorula, powiat krapkowicki, województwo opolskie.

 

 Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.

Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30.

 

 

 

( informacje została umieszcza na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Gogolinie , na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie, BIP- www.gogolin.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w sołectwach Górażdże, Malnia i Chorula).

 

 

 

 

 

 

 

 

 informację wytworzył(a): Radosław Delinowski
za treść odpowiada: Radosław Delinowski
data wytworzenia: 27.06.2007r.
Metryczka
  • opublikowano:
    27-06-2007 09:53
    przez:
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×