Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gogolinie w 2014r.

 Gogolin, dnia  09.01.2014r.

 

WG.I.271.15.2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, tel. 077/4076800, fax. 077/4666247

 

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gogolinie w 2014r.

wybrano ofertę złożoną przez PHU DROŚ SAWICKI Spółka Jawna Droś S., Sawicki R.

                                                 42-141 Przystajń ul. Przemysłowa 2

z ceną ofertową 89 750,00 zł ( z podatkiem VAT).

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:

Numer oferty

Nazwa  i adres wykonawcy

Kryterium oceny oferty  - „cena oferty”

Ilość punktów

1

EUROSPED K. Matura , W. Haręża Sp.J.

41-902 Bytom ul. Dworska 6

96,77

2

PHU DROŚ  SAWICKI Sp. J.

Droś S., Sawicki R.

42-141 Przystajń, ul. Przemysłowa 2

100

3

PETROL Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 90

55-080 Kąty Wrocławskie

98,63

 

Podpisał:

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Długosz

Metryczka
 • wytworzono:
  09-01-2014
  przez: Ryszard Jagodziński
 • opublikowano:
  09-01-2014 09:10
  przez: Ryszard Jagodziński
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 2276
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×