Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Byrmistrza Gogolina o nałożeniu obowiązku dla Górażdży Cement S.A. wykonania raportu oddziaływania na środowisko w pełnym jego zakresie dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw ( ZTS Górażdże)


Gogolin, dnia 27-08-2007

WG.VI-7610-10/2007

 

 

 

BURMISTRZ  GOGOLINA

INFORMUJE

 

 

Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,    prowadzonym

w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 zostało zamieszczone postanowienie Burmistrza Gogolina nr WG. VI-7610-10/2007  z dnia 27.08.2007r. w sprawie  nałożenia  obowiązku  na Górażdże Cement S.A. Chorula, ul. Cementowa 1,  45-076 Opole do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym jego zakresie zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627z późn. zm. ),

dla przedsięwzięcia:

Budowa nowej wewnątrzzakładowej stacji paliw płynnych w miejscu istniejącej na działce
 nr 115/17, Górażdże Cement S.A. w Choruli przy ul. Cementowej 1.
„ZTS Górażdze”.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Cementowni Górażdże
w miejscowości Górażdze na działkach nr 115/17, k.m.1, obręb 0003-Górażdze, jednostka ewidencyjna 160501_5, Gogolin – Obszar Wiejski, miejscowość Górażdże, powiat krapkowicki, województwo opolskie.

 

 

 Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.

Wnioski i uwagi można składać w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin,
ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30.

 

( informację umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Gogolinie , na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie, BIP- www.gogolin.pl oraz na stronie internetowej Systemu Informacji o Środowisku - www.gogolin.sios.pl).

 

 informację wytworzył(a): Radosław Delinowski
za treść odpowiada: Radosław Delinowski
data wytworzenia: 27.08.2007