Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 30 stycznia 2014r. o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XLI Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VI kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie  z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie za rok 2013
  - sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
  - sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  - sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  - sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia,
  - sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
 8. zatwierdzenie planów pracy poszczególnych Komisji Stałych Rady Miejskiej
  w Gogolinie na 2014r:
  - zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania,
  - zatwierdzenie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji,
  - zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia,
  - zatwierdzenie planu pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
 9. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015,
  b) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2014,
  c) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok,
 10. wolne wnioski i informacje;
 11. zakończenie obrad Sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Franciszek Holeczek