Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej wewnątrzzakładowej stacji paliw płynnych w Górażdże Cement S.A. - Wydział Pakowni i Ekspedycji

Gogolin , dnia 30-08-2007

WG.VI-7610-9/2007

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ  GOGOLINA

INFORMUJE

 

 

               Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 zamieszczona  została  decyzja  Burmistrza Gogolina  Nr WG.VI-7610-9/2007
z dnia 2007-08-30 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na :

budowie nowej wewnątrzzakładowej stacji paliw płynnych w miejscu istniejącej na działce nr 80/21, Górażdże Cement S.A. w Choruli przy ul. Cementowej 1. „Wydział Pakowni i Ekspedycji”.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Cementowni Górażdże
w miejscowości Chorula na działkach nr 80/21, k.m.2, obręb 0001- Chorula, jednostka ewidencyjna 160501_5, Gogolin – Obszar Wiejski, miejscowość Chorula, powiat krapkowicki, województwo opolskie.

Inwestor: Górażdże Cement S.A. Chorula, ul. Cementowa 1,  45-076 Opole.

 

 

( informacje została umieszcza na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Gogolinie ,
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie, BIP-
www.gogolin.pl oraz na stronie internetowej Systemu Informacji o Środowisku, SIOS- www.gogolin.sios.pl).

 
informację wytworzył(a): Radosław Delinowski
za treść odpowiada: Radosław Delinowski
data wytworzenia: 30.08.2007r.
Metryczka
  • opublikowano:
    30-08-2007 07:53
    przez:
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×