Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Gogolina informuje że został złożony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wymianie starej wytwórni mas bitumicznych na nową (zespół Teltomat-100), lokalizacja: Gogolin - Karłubiec, ul. Fabryczna 1

Gogolin , dnia 10-09-2007

WG.VI-7610-4/2007

 

 

 

BURMISTRZ  GOGOLINA

INFORMUJE

 

 

               Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia  polegającego na:

Wymianie starej wytwórni mas bitumicznych ( zespołu typu TELTOMAT-100 z urządzeniami technicznymi z nim powiązanymi) zlokalizowanej w Gogolinie – Karłubcu przy ul. Fabrycznej 1 na nową o wydajności 320 Mg/h (model MICS225/300-E250) wraz z recyklingiem odpadów z remontów dróg.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr 249/1, 249/2 i 248 obręb 0014-Karłubiec, jednostka ewidencyjna 160501- 4 Gogolin- Miasto, ul. Fabryczna 1,

 47-320 Gogolin.

Inwestor:  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A., ul. 24 Kwietnia 4,
47-200 Kędzierzyn - Koźle

 

 Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.

Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30.

 

 

 

( informacje została umieszcza na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Gogolinie ,

na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie, BIP- www.gogolin.pl ,
w Systemie Informacji o Środowisku –
www.gogolin.sios.pl ).

 

 
informację wytworzył(a): Radosław Delinowski
za treść odpowiada: Radosław Delinowski
data wytworzenia: 10.09.2007r.
Metryczka
  • opublikowano:
    10-09-2007 12:34
    przez:
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×