Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 05 lutego 2014r.
o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się XLII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VI kadencji.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz.594, poz.645, poz. 1318) zwołuję na dzień 05 lutego 2014r. (środa) o godz. 16.00 XLII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie, na którą serdecznie zapraszam.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Gogolin
  jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
 2. ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego –prawa użytkowania
  na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Gogolin. 
 1. zakończenie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Franciszek Holeczek

Metryczka
 • wytworzono:
  31-01-2014
  przez: Weronika Mateja
 • opublikowano:
  31-01-2014 13:40
  przez: Weronika Mateja
 • zmodyfikowano:
  31-01-2014 13:41
  przez: Weronika Mateja
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 2236
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×