Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa stacji kontenerowej tankowania oleju napędowego na terenie Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A..

WG.VI.6220.13.2014                                                                                                                                     Gogolin, 04.02.2014 r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

 

 

 

Stosownie do art.85 ust 3 w związku z art.71 ust 1, ust2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) organ zawiadamia strony oraz społeczeństwo, iż wydana została decyzja Burmistrz Gogolina nr WG.VI.6220.13.2014r. z dnia 06.02.2014r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : „budowie stacji kontenerowej tankowania oleju napędowego na terenie Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A.”  Lokalizacja przedsięwzięcia: działka nr ew. 115/35, k.m.1, obręb Górażdże.

Inwestor: Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski

Również wydane zostało postanowienie Burmistrza Gogolina, w którym postanowiono odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Z treścią decyzji i postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, pokój nr 30 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

Od w/w decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a w terminie 14 dni od daty obwieszczenia za pośrednictwem organu pierwszej instancji (art.127 kpa).

 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-02-2014
  przez: Radosław Delinowski
 • opublikowano:
  04-02-2014 11:27
  przez: Radosław Delinowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 2240
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×