Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wymiana starej wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna

Gogolin , dnia 19-10-2007

WG.VI-7610-4/2007

 

 

 

BURMISTRZ  GOGOLINA

INFORMUJE

 

 

               Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 została zamieszczona informacja o wydaniu decyzji  Burmistrza Gogolina nr WG.VI-7610-4/2007 z dnia 19-10-2007r. w sprawie umorzenia postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

wymianie starej wytwórni mas bitumicznych ( zespołu typu TELTOMAT-100
z urządzeniami technicznymi z nim powiązanymi) zlokalizowanej w Gogolinie – Karłubcu przy ul. Fabrycznej 1 na nową o wydajności 320 Mg/h (model MICS225/300-E250) wraz z recyklingiem odpadów z remontów dróg.

Zlokalizowanego na działkach nr 249/1, 249/2 i 248 obręb 0014-Karłubiec, jednostka ewidencyjna 160501- 4 Gogolin- Miasto, ul. Fabryczna 1, 47-320 Gogolin.

Inwestor: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A.,
    ul. 24 Kwietnia 4,  47-200  Kędzierzyn – Koźle

Na wniosek -  pismo z dnia 2007-10-16 upoważnionego przedstawiciela inwestora Zakład Usługowy i Produkcyjno Handlowy „ PROMEN” ul. Jagiellońska 2, 47-206 Kędzierzyn – Koźle  o umorzeniu postępowania w sprawie realizacji na przedmiotowym terenie otaczarni
o wydajności 320Mg/h .

 

 

 

 

  

( informacje została umieszcza na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Gogolinie ,

na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie, BIP- www.gogolin.pl ,
w Systemie Informacji o Środowisku –
www.gogolin.sios.pl ).

 

 

nowa podstrona, dodana 2007-10-19Podmiot udostępniający: Radosław Delinowski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Radosław Delinowski
Data wytworzenia: 2007-10-19
Metryczka
  • opublikowano:
    19-10-2007 10:16
    przez:
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×