Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Gogolina postanawia nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gogolinie zadanie Kolejowa


Gogolin , dnia 12-12-2007

WG.VI-7610-12/2007

 

 

 

BURMISTRZ  GOGOLINA

INFORMUJE

 

 

               Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym
w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 została zamieszczone postanowienie Burmistrz Gogolina WG.VI-7610-12/2007
z dnia 12-12-2007 w sprawie o nie nałożeniu obowiązku na Pana Andrzeja Żurawia prowadzącego Biuro Projektów PROJ-SERVIS,  45-429 Opole, ul. Rosponda 13 reprezentującego Gminę Gogolin do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na :

budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gogolinie, w obszarze ulic: Kolejowa - część, Kościelna, Lompy, Ogrodowa, Chopina, Wyzwolenia - część, Matejki - część, Curie-Skłodowskiej, Zamknięta, Kwiatowa, Kąpielowa – część, Bema, Rybacka

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w miejscowości Gogolin, powiat krapkowicki , woj. opolskie, na działkach :

Kanalizacja sanitarna:
dz.256 – Gogolin II, k.m.4, dz.394,398,400,402403,404,405,406,407,408,461,462,463/3,464,502,471,457,411,423,409,
391,390,389,385,380/1,476,477/2,477/5,477/1,478,481,482,485,475,479,480,459,460,465/3,
450,433,435,434,453,451,447,448,410,424,425,431,449,472,491/2,395,396,397,416,415,414,413,440,486,473,380/2,380/3,380/4,379,383,381,382,412,417/2,421,422,427,428,429,430/1,
430/2,470,469,468,466,467,446,445,444,443,442,436/1,436/2,437 – Gogolin II ,k.m. 6,

dz. 550,552,553,539,575,574,573,590,578/1,578/2,579,580,581,576,582,583,589 – GogolinII, k.m.7,

dz. 815,818,819,821,822,823,831/2,835/2,834,844,845/2,689,688,687,686,685,684,683,718,
692/2,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,740,707,900,838,841,836,835/1,842,843,889/2,867,866,865,863,864,862,861,859/1,860/1,859/2,860/2,858,857,855,
856,854,853,851,852,888,887,886,885,883,884,882,881,879,880,878,877,875,879,874,871,
873,872,839,840,868/2,868/1,816,817,890/6,826/2,732 – Gogolin II, k.m.9

dz. 86,112,113 – Wygoda, k.m.2,

wodociąg:

dz. 840,841,842,843,844,845/2,834,835/2,835/1,836,837 – Gogolin II, k.m. 9

Inwestor : Gmina Gogolin

 

 

 

( informacje o złożeniu wniosku  umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie
BIP-
www.gogolin.pl w biuletynie SIOS
- www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Gogolin).

 

 
Podmiot udostępniający: Urzad Miejski w Gogolinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Radosław Delinowski
Data wytworzenia: 12.12.2007r.
Metryczka
  • opublikowano:
    12-12-2007 09:54
    przez:
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×