Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie placu manewrowego wraz z kanalizacją deszczową w kopalni wapienia w Górażdzu.

Gogolin , dnia 12-12-2007

WG.VI-7610-13/2007

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ  GOGOLINA

INFORMUJE

 

 

               Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30,  została zamieszczona decyzja Burmistrza Gogolina nr WG.VI-7610-13/2007 z dnia 12.12.2007r. „o środowiskowych  uwarunkowaniach” wyrażająca zgodę na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

rozbudowie placu manewrowego wraz z siecią kanalizacji deszczowej i urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe i roztopowe w kopalni wapienia  „Górażdże” w Górażdżach na działkach nr 19/79, 19/75 będących w wieczystym użytkowaniu przez Górażdże Cement S.A. w Choruli , ul. Cementowa 1, 45-076 Opole.

 

Inwestor: Górażdże Cement S.A. Chorula, ul. Cementowa 1,  45-076 Opole.

 

 

 

 

 

( informacje umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Górażdże , Chorula , Malnia).

 

 
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Gogolinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Radosław Delinowski
Data wytworzenia: 2007.12.12
Metryczka
  • opublikowano:
    12-12-2007 10:06
    przez:
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×