Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie zakładu produkcji drewnianych kołków do łączenia mebli w Odrowążu przy ul Wiejskiej dz. nr 220/2

Gogolin , dnia 27-03-2008

WG.VI-7610-3/2008

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ  GOGOLINA

INFORMUJE

 

 

               Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30,  została zamieszczona decyzja Burmistrza Gogolina nr WG.VI-7610-3/2008 z dnia 27.03.2008r. „o środowiskowych  uwarunkowaniach” wyrażająca zgodę na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

budowie zakładu produkcji drewnianych kołków do łączenia mebli
w Odrowążu przy ul. Wiejskiej 31 działka nr 220/2 k.m. 1

 

Inwestor: Pan Marek Kabus zam. ul. Wiejska 31, 47-316 Odrowąż
               i Pan Andrzej Musioł zam. ul. Kilińskiego 23/2, 47-303 Krapkowice ,

prowadzący spółkę KABUS s.c. Andrzej Musioł i Marek Kabus Odrowąż,
ul. Wiejska 31,  47-316 Górażdże.

 

 

 

 

 

( informacje umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie,
 na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP-
www.gogolin.pl
w biuletynie SIOS
- www.gogolin.sios.pl ).

 
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Gogolinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Radosław Delinowski
Data wytworzenia: 2007.04.03
Metryczka
  • opublikowano:
    03-04-2008 10:15
    przez:
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×