Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Gogolina postanawia nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na srodowisko inwestycji polegającej na modernizacji głowy górnej śluzy na rzece Odrze w m. Malnia


 

Gogolin, dnia 25.08.2008r.
WG.VI-7610-9/2008
 
 
 
BURMISTRZ GOGOLINA
INFORMUJE
 
 
             Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,    prowadzonymw Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 zostało umieszczone postanowienie Burmistrza Gogolina nr WG.VI.7610-9/2008 z dnia 25.08.2008r. o odstąpieniu od obowiązku przez  inwestora - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na :
„Modernizacja głowy górnej śluzy pociągowej „Rogów” na rzece Odrze w miejscowości Malnia, km 129,6”.
 
 
 
 
 
 
( informacje umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Gogolinie , na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie, BIP- www.gogolin.pl oraz wykazie danych zawierających informacje o środowisku SIOS - www.gogolin.sios.pl).
 
 
 
  

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Radosław Delinowski
Data wytworzenia: 2008.08.25
Metryczka
  • opublikowano:
    25-08-2008 11:17
    przez:
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×