Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Firmę Chespa Farby Graficzne z Krapkowic do spożądzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hal do produkcji farb rozpuszczalnikowych oraz wykrojników w Choruli.

Gogolin, dnia 21-10-2008
WG.VI-7610-12/2008
 
 
BURMISTRZ GOGOLINA
INFORMUJE
 
 Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,    prowadzonymw Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 zostało zamieszczone postanowienie Burmistrza Gogolina nr WG. VI-7610-12/2008 z dnia 21.10.2008r. w sprawie nałożenia obowiązku na Firmę „Chespa Farby Graficzne” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ks. Fr. Duszy 5 w Krapkowicach do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:
  •  budowie hali produkcyjnej ( w miejsce spalonej) z zapleczem socjalno-biurowym do produkcji farb rozpuszczalnikowych oraz magazynu surowców produkcyjnych ;
  • budowie hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym do produkcji wykrojników;
w miejscowości Chorula, gm. Gogolin, woj. Opolskie, na działce nr 80/7 k.m.2, jednostka ewidencyjna 160501_5, Gogolin- Obszar Wiejski, obręb 0001-Chorula ,w pełnym jego zakresie zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr. 62 poz. 627 z póź. zm.) .
 
 
         
 
( informację umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Gogolinie i miejscowości Chorula , na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl oraz www.gogolin.sios.pl).
 
 
 
 
 
 

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Radosław Delinowski
Data wytworzenia: 21.10.2008r.
Metryczka
  • opublikowano:
    21-10-2008 12:59
    przez:
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×