Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową chodnika w miejscowości Chorula


 

WG.VI-7610-6/2008                                                                        Gogolin, dnia 29.10.2008
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
            Burmistrz Gogolina podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30, została zamieszczona decyzja Burmistrza Gogolina nr WG.VI-7610-6/2008 z dnia 29.10.2008r. „o środowiskowych uwarunkowaniach” wyrażająca zgodę na realizację przedsięwzięcia polegającego na :
przebudowie drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową chodnika w miejscowości Chorula.
Lokalizacja : działka nr 500/4 k.m.2 obręb 0006 Malnia, 230 k.m.1, 46/3 k.m.1 , 280/1 k.m.1, 228 k.m.1, 74/2 k.m.2, 225/18 k.m.4, 225/35 k.m.4, 75/1 k.m.2, 75/2 k.m.2, 66 k.m.1, 220 k.m.1, 219 k.m.1, 83/1 k.m.2, 83/2 k.m.2, 225/11 k.m.4, 225/7 k.m.4, 225/29 k.m.4, 225/9 k.m.4, 79/12 k.m.2, 79/11 k.m.4, 83/5 k.m.2 obręb 0001 Chorula .
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole.
 
 
 
 
 
 
( informacje umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie oraz w miejscowości Malnia i Chorula , na  stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl  w biuletynie SIOS
- www.gogolin.sios.pl ).
 
 
  

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Radosław Delinowski
Data wytworzenia: 29.10.2008r.

 

Metryczka
  • opublikowano:
    29-10-2008 12:22
    przez:
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×