Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowiestacji obsługi pojazdów z zapleczem socjaln-bytowym w Gogolinie, ul Ligonia

WG.VI-7610-7/2008                                                                     Gogolin, dnia 19.11.2008
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
            Burmistrz Gogolina podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30, została zamieszczona decyzja Burmistrza Gogolina nr WG.VI-7610-7/2008 z dnia 19.11.2008r. „o środowiskowych uwarunkowaniach” wyrażająca zgodę na realizację przedsięwzięcia polegającego na :
budowie stacji obsługi pojazdów z zapleczem socjalno – bytowym na działce nr 68 k.m.1
Lokalizacja przedsięwzięcia: działka nr 68, k.m. 1, obręb 0010-Gogolin 1, jednostka ewidencyjna 160501_4, Gogolin – Miasto, Miejscowość Gogolin, powiat krapkowicki,
woj. opolskie.
Inwestor: Firma Usługowo - Handlowa „BEWA” , Bogdan Kmiecik, ul. Kamienna 11,
47-316 Górażdże
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
( informacje umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie oraz w miejscowości Gogolin , na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl ).
 
 
 

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Radossław Delinowski
Data wytworzenia: 19.11.2008R.

 

Metryczka
  • opublikowano:
    19-11-2008 11:00
    przez:
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×